Knud Wentzel

Født 1941. Københavns Universitets guldmedalje 1966 på afhandlingen ”Fremmed indflydelse på M. Goldschmidts forfatterskab”.
Mag.art. i litteraturvidenskab 1968. Siden da lektor i dansk litteratur ved Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet.
Dr. phil. 1990.

 

Selvstændige udgivelse

Eget Værelse. En litterær kvindekanon2020
Min europæiske kanon. 26 litterære fyrtårne. 2017
Der goldene Apfel. Die Wirklichkeit der Volksmärchen. 2014
Rend mig ... Et essay om tradition. 2011
Mystiker og digter. AnkerLarsens liv og forfatterskab. 2011.
Den globale fortælling. Eventyrets virkelighed. Myten og sagnet. 2001.
Danmarks bedste folkeeventyr. 2000.
Eventyrstudier, 1998.
Den kongelige familie. Børn og forældre i folkeeventyret. 1997.
Thule i hjertet. Nærbillede af Knud Rasmussen. 1990.
Utopia. Et motiv i dansk lyrik. 1990. (Disputats)
Rundt om Annapurna. En rejsebog. 1986.
Tekstens Metode. Èt synspunkt på litterære og praktiske tekster. 1981.
Solidaritet og individualitet. En analyse af Nexøs Pelle Erobreren. 1975. (Sammen med Lisbet Holst).
Fortolkning og Skæbne. Otte romaner fra romantismen og naturalismen. 1970.

 

Medredaktør og medforfatter af

HIMMELSTIGER i dansk litteratur før Guds død. 2013
Rødder. Nutidens værdier i historisk  lys, 2008
Hovedsporet. Dansk litteraturs historie, 2005,
Historie og genre. En antologi  til dansk. 1982. Tilhørende artikel i Meddelelser fra Dansklærerforeningen: Historien som overtaget praksis. 1981.
Ideologihistorie I-IV, 1975-76,
Tidsskriftet KRITIK, 1970-73,
Den erindrende faun. 1968

 

Artikler

To verdener. Kritikkens afvisning af spiritualitet. KRITIK 192, 2009.
Folkeeventyr og kunsteventyr. Hvad Andersen gør er altid det rigtige. Weekendavisen, 19. juli 2002.
Dansk litteraturhistorie, en politisk sag. KRITIK 166. 2003.
I begyndelsen var fortællingen. KRITIK 154. 2001.
Grådige mor. Folkeeventyr og kunstig befrugtning. KRITIK 109. 1994.
Lille spejl. KRITIK 100. 1991.
Den indre kælling. Humanioras paradoks. Weekendavisen, 4.10. 1991.
Tilblivelsen af den moderne litterære institution. Omkring et digt af Johs. Ewald. Bogens Verden, 8, 1983.
Mediet, massen og det ubevidste. I Frigørelse. Humaniora, digtning og sprog. 1981.
Manøvrer i det episke. Udført i Ewalds Levnet og Meeninger. KRITIK 18.1971.
Folkets vilje – folkets fører. J. P. Jacobsens Et Skud i Taagen og Henrik Pontoppidans Ilum Galgebakke. KRITIK 15. 1970
Udvikling og påvirkning. Goldschmidts vej fra Korsar til skriftklog. KRITIK 10. 1969.
Romanen som tilværelsesfortolkning. Skou Hansens De nøgne træer. Festskrift til Hans Sørensen. 1968.