Eget Værelse

En litterær kvindekanon

Samtidig med kvindebevægelsernes fremkomst i 1800-tallet begyndte kvinder for alvor at skrive litterære værker, der er blevet stående. Man kan diskutere, hvor tidligt og hvordan man kan spore den gryende kvindefrigørelse i rækken af de markante værker af kvindelige forfattere. Men den foreliggende kanon skylder i hvert fald denne sammenhæng sin eksistens.

Eget værelse – en kvindekanon sætter en grænse omkring 1800-2000, da det først var omkring år 1800, at udviklingen frisatte nogle kvindelige forfattere, hvis værker har holdt sig levende til i dag.

... de 16 forfattere som Knud Wentzel her indskriver i sin kvindekanon.

Bogen er nu udkommet på Forlag Spring
og kan bestilles dér.
141 sider, pris kr. 198,00

Link til indholdsfortegnelse og forord

Omslag: Jens Ulrich/dizzyBild


 

Min europæiske kanon

26 litterære fyrtårne

Det vrimler med kanons her til lands: en litteraturkanon, en bredere kulturkanon, en demokratikanon, en industrikanon, en såkaldt Danmarkskanon (som om de ikke alle sammen var netop dét). De er hver især søsat af en minister og fagligt legitimeret af en fin kommission. Deres emner er danske værdier, til oplysning om vores fortid, til opbyggelse for vores fremtid.
    Hvad med resten af verden; og ikke mindst, hvad med Europa? Også Europas skæbne oplever vi som ’vores’ fortid og fremtid. Også Europa har nogle fælles værdier, lange kulturelle spor, som vi danskere har uklare fornemmelser af, men som kan fortjene en kanon eller to – til oplysning og opbyggelse.
    Her er et forslag til en europæisk litteraturkanon, enestående og provokerende ved at være både søsat, fagligt legitimeret og beskrevet af en enkeltperson. Knud Wentzel er dr. phil. og tidligere lektor på Københavns Universitet.

Bogen er nu udkommet på Politikens Forlag
og kan bestilles dér.
153 sider, pris kr. 149,95
Bogen kan også købes som e-bog for kr. 75,- på dette link

Link til indholdsfortegnelse og forord


HIMMELSTIGER
i dansk litteratur før guds død

Af Jens Anker Jørgensen, Bjarne Sandstrøm og Knud Wentzel

"HIMMELSTIGER" indeholder 19 nytolkninger af danske litterære hovedværker før 1870. Bogen begynder med H.C. Andersens Portnøglen og ender med Vølvens spådom, og den behandler centrale værker af bl.a. Goldschmidt, Kierkegaard, Blicher, Grundtvig, Baggesens, Ewald, Brorson, Holberg, Kingo, Leonora Christina, Arrebo, Palladius og Saxo.

Teksterne anskues som "himmelstiger", dvs. som udtryk for de enkelte forfatteres personlige erfaringer med det transcendente, og ikke, som det oftest er tilfældet, som formuleringer af autoriserede trosforestillinger i forfatternes samtid. Set i det perspektiv er de guldrandede værker langt mere levende og psykologisk autentiske end deres rygte.

[Udkommet på Syddansk Universitetsforlag, 22. marts 2013]

Link til indholdsfortegnelse og forord

Omslag: Jens Ulrich/dizzyBild

Rend mig …

Et essay om TRADITION

Alle taler om den; men ingen kan definere den. Alle taler om, at det går tilbage for den; men det er svært at blive klog på, når der er rod i begrebet.
    Bogen her søger ikke alene at definere tradition, men også at give et bud på dens aktuelle tilstand. Og den går tilbage gennem den danske kulturhistorie og konstaterer, at det moderne begreb om tradition trådte ind i historien omkring år 1800. Her afløste det et tidligere begreb, hvor tradition var indlejret i samfundets mange autoritetsformer.
    Bogen tager læseren med på en tur, der viser, hvordan det moderne fænomen tradition har en historie, hvor hver periodes omgang med den har sine forudsætninger i den forudgående, så længe det varer.

[Udkommet på C & K Forlag, september 2011.]


RØDDER
nutidens værdier i historisk lys

Kærlighed,    Pligt,    Fællesskab,   Identitet,   Arbejde,    Familie,   Nation,    Tro

Otte kerneværdier for det moderne menneske.
    Men hvad ligger der i forestillingerne, og hvor kommer de fra?

To historikere og to litterater tager et spadestik i den kollektive erindring og giver ders bud i otte essays, hvor læseren ledes baglæns imod den sædvanlige kronologi, fra nutid til fortid.
    Selv om man kan have en fornemmelse af, at alle værdibegreber i dag er til udskiftning, så viser der sig under den nutidige overflade mange fortidige lag, der stadig er mere nærværende og aktive, end man tror.

[Udkommet på People's Press, 2008]

Link til indholdsfortegnelse og forord


Hovedsporet
Dansk litteraturs historie

Hovedsporet er en litteraturhistorie for nutidens dansker, hvis horisont i de sidste år er blevet voldsomt udvidet i kraft af eurppæosk fællesskab, indvandring og globalisering. Danskeren er blevet verdensborger. "Hovedsporet" er en overskuelig litteraturhistorie for dem, der hverken vil afskrive deres egen forhistorie eller fortabe sig i den. Dansk litteraturs historie samler sig her om de væsentligste forfattere, værker og genrer. Bogen koncentrerer litteraturens store netværk af stier og forgreninger i et hovedspor af den mest repræsentative digtning.

Hovedsporet er skrevet af en gruppe erfarne forskere og lærere fra universitet og gymnasium. Gruppen udgør ikke en litteraturhistorisk skole med et særligt metodisk program, men har fundet sammen i ønsket om at skrive en almen fremstilling af dansk litteraturs historie.

[Udkommet på Gyldendal, 2005 & 2016]