Jeg har siden 1968 forsket og undervist i dansk litteratur ved Københavns Universitet.
Det har udmøntet sig i bøger og artikler omkring disse emner

  • Litteratur som indsigt i psykologiske og grænseoverskridende erfaringer. Her har jeg i de senere år beskæftiget mig med folkeeventyr og med forfatteren og mystikeren Anker Larsen.
  • Fænomenet tradition og de eksistentielle værdiers historiske dimension.
  • Litteratur i historisk perspektiv, hvor jeg senest har deltaget i Hovedsporet. Dansk litteraturs historie.
  • Dette har hele tiden været ledsaget af en interesse for fænomenet genre og for tekstfortolkning.
  • Og så har der været en afstikker til rejseheltenes verden med en tur rundt om Annapurna i Nepal og om Knud Rasmussen.

     Nu aktuel med bogen "Min europæiske kanon"   >     Link til forlaget Hver Morgen

    mail: wentzel@hum.ku.dk