FORORD ved bogudgivelsen 1986

Denne bog består af en rejsedagbog og et essay.

Når man har oplevet noget stærkt, er der stort set to mulighe der. Man kan lade oplevelsen synke ned i erindringen og få status som den spændende fortid, hvor man virkelig levede. Eller man kan spørge sig selv: hvorfor er dette her så betydningsfuldt, siden det bliver ved med at rumstere i en; noget må det betyde.

I foråret 1985 gik jeg sammen med to venner, Anker Dahl-Jen sen og Bent Jørgensen over Himalaya-bjergkæden i Nepal. Jeg er ellers ikke nogen rejseørn. Men et års tid i forvejen havde en mere svævende interesse for de bjerge fortættet sig til en slags krav: dit liv er for ringe, hvis ikke du gør det. Så besluttede jeg,
at det skulle være - uden iøvrigt at vide hvordan og med hvem. Fra da af var det stærkt, ikke mindst turen selv naturligvis.- Un-
dervejs førte jeg den dagbog, der udgør bogens første del.

Siden har både vores konkrete rejse og rejsen som almindelig udfoldelsesform interesseret mig voldsomt. Hvad er rejselysten for en lyst? Spørgsmålet fik mig til at vende tilbage til gamle be kendte blandt litteraturens og virkelighedens rejsehelte. Det af satte en række overvejelser, som udgør bogens anden del.

Hvis dagbogen er den umiddelbare oplevelses genre, er es sayet eftertankens.

FORORD ved etablering af hjemmesiden 2011

Der er gået fem og tyve år, siden vi gik rundt om Annapurna. Det betyder selvfølgelig, at der er sket moderniseringer langs vores rute. Selv om Nepal i mellemtiden har været ramt af alvorlige politiske kriser – og blandt andet er forvandlet fra skrøbeligt kongedømme til ligeså skrøbeligt demokrati – er vilkårene for den nutidige trekker blevet moderniseret. Stier er blevet til veje, hytter med hårde trægulve til huse med rimelige brikse. Man taber sig ikke nødvendigvis ni kg undervejs, sådan som jeg gjorde.

Den største forandring ligger imidlertid ikke i komforten, men i en lille elektronisk dims, mobiltelefonen. Godt, vi kom af sted, før den bredte sig. Den ville have påtvunget os løbende kontakt med det, vi havde forladt for en stund. Vi ville ikke have forladt familier og Danmark på den kraftige måde, tilfældet var. At tænke sig at telefonere hjem til kone og børn en gang om dagen! Oplevelsen af afstand, savn og frihed indskrænket. Hvordan skrive dagbog på de betingelser?

Tilbage

RUNDT OM ANNAPURNA. Dagbog fra Himalaya

RUNDT OM REJSEN. Et essay